Rozlosování okres podzim 2024......Stažení

Rozlosování 1. třída podzim 2024......Stažení

Platba hřiště podzim 2024......Stažení
 
Uzávěrka přihlášek do soutěžního ročníku 2024/25 je v pondělí 17.6. 2024
 

Okresní přebor -21. kolo

BRONZ PRO SLOVANKU


I. TŘÍDA - 21. kolo

BÍLÝ BALET SLAVÍ VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI

více v sekci......... Výsledky

 
Mládež Futsalu Děčín na medailových pozicích - více v sekci......... Mládežnické týmy
 

Propozice 2023/24......Stažení

Příloha č. 1 propozic......Stažení

Příloha č. 2 propozic......Stažení

Usnesení ze zahajovacího semináře......Stažení

 
Rozhodnutí Výkonného Výboru Okresního Svazu Futsalu Děčín ze dne 26.04. 2023

VV OSF Děčín rozhodl jednomyslně hlasováním per-rollam dne 26.4. 2023 doplnit a opravit trest pro klub El Clasico Bynov (ID 4219312) za odstoupení "A" týmu tohoto klubu
z Okresního přeboru pro soutěžní ročník 2022/23.
Všichni hráči ze soupisky El Clasico "A" pro soutěžní ročník 2022/23 mají do 30.06. 2023 zastavenou závodní činnost bez vyjímky! Klubu je udělena pokuta 3000 Kč. Při neuhrazení této pokuty do 30.06. 2023 uhradí každý hráč registrovaný v klubu v případě pokračování činnosti v klubu nebo při podání žádosti o přestup částku 300 Kč.
Toto ustanovení platí do 20.04. 2025.
Pokud "B" tým El Clasica Bynov řádně dohraje svojí soutěž hráči uvedení na soupisce tohoto týmu k datu 20.04. 2023 danou pokutu neplatí!!! Přestupy z klubu El Clasico Bynov jsou do konce přestupního termínu (30.04. 2023) zakázány. Celá částka vybraná za pokutu/pokuty od klubu/hráčů El Clasico Bynov bude připsána na konto přípravy případného odloučení od Svazu Futsalu.

Předseda
 
OD 01.01. 2023 ZMĚNA ČÍSLA PRO PLATBU ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU!!!!

1388007093/2700 (variabilním symbolem je ID hráče, při hromadně platbě vygenerovaný v.s.)

 

Při platbě přestupu zůstává č.ú. stejné 1388007085/2700

var,sym. JE NOVĚ ID HRÁČE, JIŽ NEPLATÍ 649641!!! Při podání více přestupů je vždy nutno zaplatit

každý přestup samostatně!!!

 
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU PRO PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ: 1388007085/2700 v.s. 69792003
 
Zápis o utkání ......................Stažení
 
SENZAČNÍ BRONZ FUTSALU DĚČÍN U15

Výborné třetí místo obsadili hráči Futsalu Děčín U15 v právě skončeném Krajském přeboru své věkové kategorie. Nestačili jen na hráče specializovaných futsalových akademií Baníku Chomutov a Rapidu Ústí n/L. Tento velký úspěch je pro celý oddíl povzbuzením do další práce z futsalovou mládeží. Na závěr chce vedení Futsalu Děčín poděkovat magistrátnímu městu Děčín za finanční pomoc při účasti v této soutěži.
 
 
Futsal Děčín z.s. je po mnoho let finančně podporován statutárním městem Děčín.

Děkujeme

www.decinsportuje.cz

 
NA PŘÍKAZ MAJITELE HRIŠTĚ JE POVOLEN VSTUP NA HRACÍ PLOCHU TJ SLAVOJ JEN V ČISTÉ OBUVI.
NERESPEKTOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ JE PORUŠENÍM NÁJEMNÍ SMLOUVY A Z TOHO VYPLÍVAJÍCÍCH DŮSLEDKŮ!!!!
 
Přestupní lístek (nový tiskopis) ..........................................Stažení
 
Formulář pro nahlášení úrazuu  ..........Stažení
Postup nahlášení úrazu......................Stažení